خوش مشرب ایران توافق اوباما ایرانی

خوش مشرب: ایران توافق اوباما ایرانی بین الملل پالیتیکو توافق هسته ای ایران

گت بلاگز اخبار پزشکی پابرهنه بودن در محیط زیست موجب اصلاح مهارت های حرکتی کودک می شود

طبق نتیجه های یک مطالعه جدید، پابرهنه بودن کودک در وقت پریدن در مقایسه با وقت های که کفش به پا دارد، موجب اصلاح مهارت های حرکتی او می شود. 

پابرهنه بودن در محیط زیست موجب اصلاح مهارت های حرکتی کودک می شود

پابرهنه بودن در محیط زیست موجب اصلاح مهارت های حرکتی کودک می شود

عبارات مهم : آلمان

طبق نتیجه های یک مطالعه جدید، پابرهنه بودن کودک در وقت پریدن در مقایسه با وقت های که کفش به پا دارد، موجب اصلاح مهارت های حرکتی او می شود.

به گزارش مهر، «رانل ونتر»، سرپرست تیم تحقیق از دانشگاه استلنبوش در آفریقای جنوبی، در این باره می گوید: «یافته های ما نشان می دهد عملکرد حرکتی بهتر کودکان در حالت پابرهنگی نشان می دهد رشد مهارت های مهم حرکت در طول دوره کودکی و نوجوانی حداقل تا حدودی به فعالیت های منظم در حالت پابرهنه بودن بستگی دارد.»

«آسترید زخ»، از دانشگاه جنا آلمان، در این باره می گوید: «پابرهنه راه رفتن به شدت یک اوضاع طبیعی است و استفاده از پاپوش ها و کفش همواره به عنوان یک فاکتور موثر بر سلامت پا و رشد الگوی حرکت موردبحث بوده است.»

پابرهنه بودن در محیط زیست موجب اصلاح مهارت های حرکتی کودک می شود

در این مطالعه، تیم تحقیق سه مهارت حرکتی مشمول بر حفظ تعادل، پرش طول و دو سرعت ۲۰ متر را در مورد ۱۸۰ شرکت کننده در رده سنی ۶ تا ۱۸ سال از مناطق روستایی افریقای جنوبی و مناطق شهری در جنوب آلمان بررسی کردند.

این دو گروه به علت تفاوت در نوع پوشش پاهایشان گزینش شدند، چراکه کودکان در آفریقای جنوبی طبق عادت پابرهنه هستند و کودکان در آلمان اکثر اوقات کفش به پا دارند.

طبق نتیجه های یک مطالعه جدید، پابرهنه بودن کودک در وقت پریدن در مقایسه با وقت های که کفش به پا دارد، موجب اصلاح مهارت های حرکتی او می شود. 

نتایج نشان داد نمرات شرکت کنندگان آفریقای جنوبی که معمولا پابرهنه بودند در آزمون های تعادل و پرش به مراتب بالاتر از گروه دیگر بود.

محققان توصیه می کنند بهتر است فعالیت های تفریحی و برنامه های ورزشی و کلاس های آموزش جسمی در حالت پابرهنه بودن انجام شود تا مهارت های مهم حرکت کودکان اصلاح یابد. بهتر است والدین کودکان ارزش را در منزل به پابرهنه بودن ترغیب کنند.

پابرهنه بودن در محیط زیست موجب اصلاح مهارت های حرکتی کودک می شود

واژه های کلیدی: آلمان | کودکان | دانشگاه | آفریقای جنوبی | اخبار پزشکی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog