خوش مشرب ایران توافق اوباما ایرانی

خوش مشرب: ایران توافق اوباما ایرانی بین الملل پالیتیکو توافق هسته ای ایران

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی کار به اینجا نمی کشید ، حکمتی است که برخورد نمی کنیم&quot، و &quot، منتظریم ا

روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی با اشاره به بیانات دیروز رهبرمعظم انقلاب نوشت:متاسفانه رویه غلطی مدتی است بوجود آمده که در قبال کج روی ها و تضعیف پایه های نظا

کار به اینجا نمی کشید ، حکمتی است که برخورد نمی کنیم&quot، و &quot، منتظریم ا

اگر نمی گفتید "منتظریم احمدی نژاد سرعقل بیاید" و "حکمتی است که برخورد نمی کنیم"کار به اینجا نمی کشید

عبارات مهم : برخورد

روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی با اشاره به بیانات دیروز رهبرمعظم انقلاب نوشت:متاسفانه رویه غلطی مدتی است بوجود آمده که در قبال کج روی ها و تضعیف پایه های نظام و انقلاب آن هم به وسیله خودی ها، آنقدر بی توجهی و تعلل و بهانه تراشی های بی منطق می شود و هیچ برخوردی صورت نمی گیرد تا رهبری انقلاب مجبور به دخالت شوند و آن وقت همه بسیج می شوند ولی توجه ندارند این نهادها و مسئولین فلسفه وجودیشان صیانت از حریم رهبر و انقلاب است و باید به موقع پرسشها را بفهمند و عمل کنند.

کار به اینجا نمی کشید ، حکمتی است که برخورد نمی کنیم&quot، و &quot، منتظریم ا

در همین قضیه تهمت پراکنی و شایعه سازی مدیر جمهور سابق و زیر سئوال بردن همه دستگاه ها و مسئولین و ایراد تهمت واضح به آنها، علیرغم اینکه رسانه ها – از جمله رسانه حاضر- با چاپ صدها مقاله متولیان امر را به برخورد و پاسخگویی و پاسداشت سرمایه گرانقدر اعتماد ملی و بستن زبان دشمن های ترغیب می نمود ولی با کمال حیرت بهانه هایی مثل اینکه..گذاشته ایم خودش سر عقل بیاید.. حکمتی در عدم برخورد است! کامپیوتری است که نرم افزارش را نداریم و نمی توانیم دستش بزنیم…اگر برخورد شود تقویت جناح برابر است و….

اینگونه حرف ها اجازه دادند آن فرد بقدری پیش برود که از موضع اپوزیسیون و مثل آدمی که هشت سال هیچ کاره بوده و همه مجرم بوده اند غیر از او و دولت پاک دستان! رجز خوانی کند و با سکوت مخاطبانش میدان بیشتری بیابد که کار به این جا برسد.

روزنامه جمهوری اسلامی در یادداشتی با اشاره به بیانات دیروز رهبرمعظم انقلاب نوشت:متاسفانه رویه غلطی مدتی است بوجود آمده که در قبال کج روی ها و تضعیف پایه های نظا

راستی آیا عادت کرده ایم گرهی که با راحتی با دست باز می شود را آنچنان بپیچانیم که با دندان هم باز نشود؟

واژه های کلیدی: برخورد | انقلاب | رسانه ها | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog