خوش مشرب ایران توافق اوباما ایرانی

خوش مشرب: ایران توافق اوباما ایرانی بین الملل پالیتیکو توافق هسته ای ایران

گت بلاگز اخبار اقتصادی و بازرگانی رشد قیمت مسکن بالاتر از اجاره‌بها قرار داده شد

آمار نشان می‌دهد رشد قیمت مسکن در آبان ماه امسال ۱.۳ درصد بالاتراز قیمت رشد اجاره بها قرار گرفته است. 

رشد قیمت مسکن بالاتر از اجاره‌بها قرار داده شد

رشد قیمت مسکن بالاتر از اجاره بها قرار گرفت

عبارات مهم : اجاره

آمار نشان می دهد رشد قیمت مسکن در آبان ماه امسال ۱.۳ درصد بالاتراز قیمت رشد اجاره بها قرار گرفته هست.

به گزارش ایسنا، به دنبال نوسانات قیمت مسکن که آمار آن از اردیبهشت ۱۳۹۳ ارایه شده، میانگین قیمت مسکن، تنها در دی ماه ۱۳۹۳ با رشد اجاره بها برابر شده است ولی بعد از آن همواره پایین تر از قیمت تورم و اجاره بها قرار گرفته هست. بااین حال در آبان ماه سال جاری، قیمت مسکن از دو شاخص ذکر شده است عبور کرده و در محدوده ۱۰.۹ درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل قرار گرفته هست. این در حالی است که در آبان ماه قیمت تورم و اجاره بها ۹.۶ درصد بوده است.

رشد قیمت مسکن بالاتر از اجاره‌بها قرار داده شد

مسکن ۳۳ درصد از هزینه خانوار را به خود تخصیص داده شده است می دهد

در آبان ماه سال ۱۳۹۶ شاخص کرایه مسکن اجاری در شهر پایتخت کشور عزیزمان ایران و در کل مناطق شهری نسبت به ماه مشابه سال قبل به ترتیب ۹.۶ و ۸.۵ درصد رشد نشان می دهد. هم چنین سهم هزینه مسکن (اجاره بهای مسکن اعم از شخصی و غیرشخصی) در محاسبات شاخص کل بهای کالاها و خدمات مصرفی (بر اساس سال پایه ۱۰۰=۱۳۹۵) معادل ۳۳.۱ درصد است.

آمار نشان می‌دهد رشد قیمت مسکن در آبان ماه امسال ۱.۳ درصد بالاتراز قیمت رشد اجاره بها قرار گرفته است. 

کاهش ۵ تا ۱۰ درصدی قیمت اجاره در پاییز

در تابستان امسال با این که قیمت رشد اجاره بها بر اساس آمار رسمی بین ۸ تا ۱۰ درصد اعلام شد، گزارش های غیررسمی از جهش ۳۰ تا ۵۰ درصدی اجاره بها در بعضی مناطق خبر می داد. با این حال آینده نگری شد که با شروع فصل پاییز بازار اجاره دچار افت شود که همین اتفاق هم افتاد. هم اکنون مراجعه به دفاتر املاک جهت فایل های اجاره به نحوه محسوسی کم کردن یافته و اجاره بها با کم کردن ۵ تا ۱۰ درصدی نسب به تابستان مواجه شده است است.

رشد قیمت مسکن بالاتر از اجاره‌بها قرار داده شد

واژه های کلیدی: اجاره | پاییز | تابستان | اخبار اقتصادی و بازرگانی

رشد قیمت مسکن بالاتر از اجاره‌بها قرار داده شد

رشد قیمت مسکن بالاتر از اجاره‌بها قرار داده شد

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog