خوش مشرب ایران توافق اوباما ایرانی

خوش مشرب: ایران توافق اوباما ایرانی بین الملل پالیتیکو توافق هسته ای ایران

گت بلاگز اخبار اجتماعی استفاده غیرمتعارف از گوشی در مراکز درمانی ممنوع شد

مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت از ابلاغ بخشنامه ای مبنی بر ممنوعیت استفاده غیر متعارف از گوشی در حین انجام وظیفه در موسسات پزشکی، تشخی

استفاده غیرمتعارف از گوشی در مراکز درمانی ممنوع شد

استفاده غیرمتعارف از گوشی در مراکز درمانی ممنوع شد

عبارات مهم : ممنوع

مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت از ابلاغ بخشنامه ای مبنی بر ممنوعیت استفاده غیر متعارف از گوشی در حین انجام وظیفه در موسسات پزشکی، تشخیصی و درمانی به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور خبر داد

به گزارش فارس، علیرضا عسگری، مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت از ابلاغ بخشنامه ای مبنی بر ممنوعیت استفاده غیر متعارف از گوشی در حین انجام وظیفه در موسسات پزشکی، تشخیصی و درمانی به دانشگاه های علوم پزشکی سراسر کشور خبر داد.

استفاده غیرمتعارف از گوشی در مراکز درمانی ممنوع شد

وی گفت: بر اساس اظهار نظر متخصصین و کارشناسان صاحب نظر حوزه فرهنگ و رسانه، استقبال، میزان استفاده و صرف وقت بازدیدکنندگان ایرانی در اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … و خبر رسان اینترنتی زیاد از کشورهای توسعه یافته است و استفاده غیر اصولی از فناوری های نوین در محیط اداری و اوقات بافایده کاری می تواند مخرب و حقوق گیرندگان خدمت را متاثر نماید.

عسگری افزود: از طرفی بر اساس گزارشات دریافتی و مشاهدات عینی در بازدیدهای نظارتی از موسسات پزشکی، درمانی استفاده کارکنان مراکز درمانی از گوشی و مشغولیت ورود به اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … در حین انجام وظیفه موجب نگرانی در کیفیت ارائه خدمات درمانی و کم کردن ایمنی بیمار، همچنین عدم رعایت حقوق گیرندگان خدمت، سلب اعتماد بیماران، گسترش عفونت و اختلال عملکرد تجهیزات حساس پزشکی و غیره را در پی خواهد داشت.

مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت از ابلاغ بخشنامه ای مبنی بر ممنوعیت استفاده غیر متعارف از گوشی در حین انجام وظیفه در موسسات پزشکی، تشخی

وی با بیان این که ساختن فرهنگ و اعمال نظارت های مستمر به منظور کنترل و استفاده متعارف از گوشی در موسسات پزشکی و بالاخص بیمارستانها و بخش های خاص کاملا مهم هست، افزود: به همین علت از تاریخ ابلاغ این بخشنامه، هرگونه کاربری غیر متعارف گوشی و ورود به اینستاگرام، تلگرام، شبکۀ اجتماعی فیس بوک و … در محیط کاری و شیفت فعال همکاران درمانی، غیرمجاز و ممنوع اعلام می شود و مسئولیت نظارت و کنترل آن با مسئولین مرتبط خواهد بود.

مدیر کل دفتر نظارت و اعتبار بخشی امور درمان وزارت بهداشت در آخر تاکید کرد: به منظور رعایت حقوق بیماران ،موضوع فوق در سنجههای 1و2 از استاندارد «ح-2-2» محور حقوق گیرنده خدمت در استانداردهای اعتباربخشی نسل نوین ابلاغی سال 1395 مورد تاکید قرار گرفته و بیمارستان ها بر اساس آن مورد ارزیابی قرار می گیرند.

واژه های کلیدی: ممنوع | پزشکی | درمانی | استفاده | ممنوعیت | استفاده | خدمات درمانی | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : topsblog